pránické léčení

harmonizační setkání...

Meditace Spojených Srdcí

Je jedním z nejcennějších pokladů, který nám Mistr Choa Kok Sui zanechal. Je to meditační technika, která propojuje srdeční (emoční srdce) a korunní čakru (duchovní srdce). Funguje na všech úrovních lidské bytosti – fyzické, emocionální, mentální i spirituální. V průběhu meditace sestupuje boží světelná energie, která naplňuje celý systém láskou a silou a zároveň jej tím pročišťuje. Srdeční čakra je centrem lásky, soucitu, radosti, jednoty a čistých emocí. Během meditace s láskou a laskavostí žehnáme všem bytostem i celému světu a Matce Zemi a tím prokazujeme jistou formu služby skrze individuální nebo skupinovou praxi. 

 Nevhodná pro: osoby mladší 18ti let, osoby se srdečním onemocněním, hypertenzí a zeleným zákalem. 

 S meditací Vás ráda seznámím osobně či online, individuálně či ve skupině.

Lze se domluvit na pravidelných společných meditacích online, i na osobních či skupinových. Meditace je možno zařadit jako součást programu Vašeho workshopu či kurzu.

délka setkání i cena jsouindividuální