Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem (klientem, objednatelem) nebo návštěvníkem webu www.martinamagdalena.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Klient, zákazník, objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů objednatele není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Seznamte se tedy s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s „Nařízením o ochraně osobních údajů“ (známým pod zkratkou GDPR). Při zpracování vašich osobních údajů postupuji v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR).

 

Kdo je správcem osobních údajů?

 

Martina Húsková IČO: 09835083 Sídlo: Na Hroudě 157/35, 100 00 Praha 10 Strašnice zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 10

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mě budou se zpracováním budou pomáhat.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje

 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat: tel. číslo +420 775 869 995

e-mail: magenta@martinamagdalena.cz.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

Zpracovávám osobní údaje, které mě svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Objednání poskytnutí služeb, objednání na akce, terapie, semináře, workshopy, masáže, plnění smlouvy

 

Tyto údaje od vás mohu získat formou:

● vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,

● poskytnutím údajů při objednávce produktů a služeb, objednávka prostřednictvím rezervačního systému či e-shopu,

● poskytnutím údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, Messenger apod., prostřednictvím sociálních sítí).

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, IČ, cookies, rezervace termínu, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. přihlášení či potvrzení účasti na setkání, semináři, workshopu, kurzu, masáži, zasílání online kurzu, dodání služeb či zboží).

Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie citlivých osobních údajů.

 

2. Vedení účetnictví

 

Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonným povinnostem pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

3. Marketing – zasílání informačních e-mailů, newsletterů a obchodních sdělení

 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví mohu využívat za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, newsletterů, které se mohou týkat například plánovaných seminářů, workshopů, akcí, ceremonií apod. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky a služby zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám e-maily jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu.

 

4. Pokročilý marketing na základě souhlasu

 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 7 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

5. Fotografická / video dokumentace – živé akce, semináře, workshopy, ceremonie

 

V souladu s čl. 5, odst. 5.7 všeobecných obchodních podmínek odesláním objednávky udělujete souhlas, že na živých akcích mohu pořizovat a uchovávat po dobu 7 let fotografie/videa z živých akcí, kterých se účastníte za účelem využití při další propagaci mých akcí. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat buď před/v průběhu samotné akce, nebo následně prostřednictvím mých kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

6. Měření návštěvnosti webových stránek

 

Za účelem měření návštěvností mých webových stránek a přizpůsobení zobrazení webových stránek při procházení mých webových stránek zaznamenávají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

 

K vašim osobním údajům mohou mít přístup také moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

 

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: magenta@martinamagdalena.cz.

 

  • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
  • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlásit se za účelem zpracování pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů.)
  • Právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
  • Právo na výmaz – právo být zapomenut. Vaším dalším právem je právo na výmaz vašich osobních údajů. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z mých informačních systémů i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázáná zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc ráda, pokud mě budete nejprve o tomto podezření informovat, abychom s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení/e-mailů/newsletterů

 

E-maily s inspirací, ohledně připravovaných akcí, seminářů, workshopů či ceremonií, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li náš zákazník na základě našeho/mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů odpovědí, že si přejete odhlásit ze zasílání obchodních sdělení.

 

Mlčenlivost

 

Dovoluji si Vás ujistit, že já i všichni moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Další ustanovení

 

Odesláním objednávky z webového rozhraní www.martinamagdalena.cz objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů uveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. března 2023.