blog

O historii tantry

Slovo TANTRA pochází ze sanskrtu a znamená – tkát či splétat – sjednocovat. Je to spirituální cesta, která propojuje duchovno a tělesno a zahrnuje tedy i sexualitu. Neoznačuje ji jako hříšnou naopak jí využívá jako cestu k Bohu tedy sám k sobě.

Tantra je původem východní filozofie – duchovní nauka, nikoliv náboženství nebo dogma. Fyzické tělo je posvátným chrámem, ve kterém se potkává energie s vědomím a společně tančí v srdci tanec lásky. Ze sexuální energie – spojení mužského a ženského principu – vzniká veškerý život veškerá Existence – je životní energií. Díky tantrickému prožívání se životní energie může opět rozproudit a oživit. Tantra je styl života a vede do osvobození a harmonie. Zlepšuje veškeré naše vztahy nejen mezilidské, ale i s okolním vnějším světem a přírodou a rozvíjí prožívání ve vnitřním světě.

První dochované písemné zmínky o tantře jsou staré více než 5000 let a pochází z Indie. Mistr Šiva zanechal 112 meditací, rozhovorů tzv. súter Vigyan Bhairav ​​Tantry , které zvyšují vědomí. Některé z nich obsahují i sexuální spojení jako cestu k osvobození. Dle tantrických textů život můžeme prožít v harmonii, lásce s pozitivním pohledem nebo v odloučení, utrpení a bolesti z primárního odtržení od Zdroje a neustálým bojem. Tantra doporučuje a ukazuje směr první cesty skrze zkušenosti a vlastní prožitky Bytí, neboť ta vede ke spokojenému, šťastnému a naplněnému životu.

Tantru rozdělujeme na dvě cesty na tzv. tantru pravé a levé ruky

Tantra pravé ruky je duchovní praxí, která již téměř vymizela. Zabývá se prací s mantrami, posvátnými obrazci – jantrami, ohnivými rituály – YAGNA, rituály na pohřebištích pro pochopení tajemství smrti a tím úplně všeho. Praktikováním se očišťuje celý energetický systém. Je to cesta askeze a tajných rituálů, předává se tradičně přímo z učitele na žáka.

V tibetském budhismu je praxe založená na práci s myslí a vizualizací různých božstev. Pracuje se i s mantrou, která je tajná a je předávána žákovi učitelem. Mantra znamená ochrana mysli a je recitována v původním znění obvykle v sanskrtu. Mantře není třeba rozumět, stačí jí vnímat a naplno prociťovat její tóny a slabiky, které jsou velmi léčivé. Nejzákladnější mantrou je slabika ÓM.

Tantra levé ruky je označována též pojmem Neotantra. Neotantra je praktikována většinou u nás a na Západě. Mnohé techniky a učení pochází od kontroverzního indického guru Rajneeshe zvaného OSHO. OSHO zkombinoval teoretické znalosti tantry s metodami moderní psychoterapie a tím sestavil jedinečnou seberozvojovou metodu založenou na práci se sexuální energií. Přínos a nadčasovost tohoto směru potvrzuje plno žáků a studentů neotantry, kterým se zlepšil vztah k vlastnímu tělu, zvýšila sebehodnota i seběvědomí a žijí spokojenějším a naplněnějším životem.

Sdílejte:

Další články:

Martina Magdalena

Jsem bytost jdoucí po cestě, jsem průvodkyní, zastávkou i ukazatelem

Díky učení, které jsem načerpala, nyní kráčím ve službě světla, lásky, energie, vědomí i vášně života. Své dary a naplnění realizuji skrze tantrické masáže, pránické léčení, pořádání ženských i smíšených kruhů, rituálů, tantrických setkání, a láskyplných kakaových ceremonií. 

Mé oblíbené články
Mé služby